+420 221 779 970 info@ak-sv.cz
 

Advokátní kancelář s dlouholetou tradicí

„s naší právní podporou bezpečně až k vašemu cíli“

Naše filosofie

Advokátní kancelář je založena na desetiletích vzájemné spolupráce advokátů JUDr. Pavla Sedláčka a JUDr. Borise Vacy, spolupracujících advokátů a dlouhodobé klientely.

Zkušenosti

Kancelář vychází z léty nastřádaných zkušeností ze soudních řízení, tuzemských i zahraničních jednání, projektů a vlastních odborných zjištění.

Vzdělávání

Vlastní publikační činnost, přednášková činnost i účast v nejrůznějších vzdělávacích a rozvojových projektech je zárukou rozvážného a profesionálního přístupu.

O NÁS

Advokátní kancelář
Sedláček Vaca & spol.,s.r.o.

navazuje na dlouholetou tradici sdružení advokátů Sedláček, Vaca & spol., jež poskytovalo právní služby klientům od počátku 90. let, a společnosti Machytková, Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář, která trvala bez mála 17 let.

V současné době je v kanceláři činných 11 advokátů, z nichž dva jsou partnery advokátní kanceláře, 9 advokátů spolupracuje v pozici asociovaných advokátů, dále zde pracují 2 advokátní koncipienti a 5 asistentek. Všichni advokáti jsou členy České advokátní komory.

Advokátní kancelář Sedláček, Vaca & spol., s.r.o. je zaměřena především na obchodní, bankovní, korporátní a občanské právo. Advokátní kancelář se dále specializuje na oblast dopravního práva, v níž vyvíjí rovněž publikační činnost. Všichni spolupracovníci advokátní kanceláře mají velmi bohatou praxi ve všech podstatných oblastech obchodního, bankovního, občanského, pracovního a soutěžního práva, včetně rozsáhlých zkušeností při jednáních s orgány státní správy, se soudy a s protistranami.

Advokátní kancelář Sedláček, Vaca & spol., s.r.o. poskytuje právní služby svým klientům v českém, anglickém a německém jazyce. Advokátní kancelář spolupracuje s řadou zahraničních advokátů či advokátních kanceláří a je připravena zajistit svým klientům odbornou právní pomoc v zahraničí.